เครื่องตรวจวัดอุณภูมิ และพ่นแอลกฮอลล์ พร้อมจอโฆษณา ประชาสัมพันธ์

           ปัจจุบันในยุค COVID หรือ NEW NORMAL ที่เราเผชิญอยุ่ในปัจจุบัน แม้จะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่เราเชื่อว่าบทเรียนจากการไม่เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโรคระบาดในครั้งนี้ได้สอนเราให้รู้ว่าแล้ว หากเราไม่มีความพร้อมในการรับมือมัน เราจะไม่มีทางก้าวผ่านมันไปได้ และโรคเหล่านี้จะส่งผลต่อธุรกิจ หรือกิจการของเราอีกด้วย ปัจจุบันเราคาดการณ์ไว้ว่าเราต้องอยู่ในยุคแบบ NEW NORMAL เช่นนี้ไปอย่างน้อย 2 ปี ดังนั้นการที่เราจะมีเครื่องที่ติดตั้งไว้สำหรับ ป้องกัน ตรวจสอบ และยังได้ใช้ประโยชน์ในการโฆษณาสินค้า บริการ  หรือใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กรได้ในเครื่องเดียวกัน ย่อมจะคุ้มค้าในการลงทุนมากกว่า
         เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่เราเลือกนำเข้ามาจำหน่ายรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มี Function การใช้งานที่ครบครัน ในราคาที่จับต้องได้มากขึ้น สำหรับทุกธุรกิจ หรือกิจการ ทางเรามีความมุ่งมั่นให้ทุกสถานที่ได้มีใช้ เพื่อรองรับการเปิดประเทศ หรือป้องกันโรค COVID ที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลรูปภาพของเครื่องเพิ่มเติม

รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคขอจอหรือป้ายโฆษณา

คุณสมบัติและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของจอ หรือป้ายโฆษณา แบบดิจิตอลของเรา

ทางบริษัทฯ ของเราเป็นนำเข้า และให้บริการ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ติดต่อฝ่ายขายได้ที่ โทร : 038-199688, 065-3745826

Hand Sanitizer Dispenser with Digital Signage