กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ / จอประชุมหรือเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ

กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ / จอประชุมหรือเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ ซี่รี่ย์ B

กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ / จอประชุมหรือเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ ซี่รี่ย์ H

กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ / จอประชุมหรือเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ ซี่รี่ย์ S

Interactive Whiteboard